Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego. Badania lekarskie i psychotechniczne dla kierowców do PKZ wykonujemy na miejscu w ośrodku przy ul. Wyszyńskiego 2/4 w Myszkowie. Zapisy przyjmujemy pod numerem 730 730 568.

Ośrodek szkolenia kierowców

Sz

+48 730 730 568

ul. Wyszyńskiego 2/4 Myszków

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 13:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 

Sobota

Godziny otwarcia

42-300 Myszków
ul. Wyszyńskiego 2/4

biuro.oskmila@gmail.com

Kontakt

Zapisz się na kurs

Szkolenia dla kierowców zawodowych

Szkolenie okresowe- kod 95

 

Szkolenie jest przewidziane dla kierowców, których prawo jazdy zostało wydane:

 

  • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C,

  • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D,

  • lub uzyskały już świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

 

Zakres szkolenia:

 

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wymienić w zależności od zakresu obowiązków kierowcy. Szkolenie okresowe kierowców może być prowadzone po 7 godzin dziennie przez minimum 5 dni.

 

Szkolenie może być wykonywane również on-line, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować się do indywidualnych potrzeb kierowcy.

Kwalifikacja wstępna na przewóz osób lub rzeczy

 

Kurs na przewóz rzeczy i osób dla młodych kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy, ale nie spełniają wymagania wieku określonego w Ustawie o transporcie drogowym.

 

Kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

  • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.

  • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D,D+E.

 

Zakres kursu:

 

  • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;

  • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób lub rzeczy

 

Dotyczy osób zamierzających wykonywać zarobkowy przewóz drogowy, czyli pracować jako kierowca zawodowy. Szkolenie to kończy się egzaminem państwowym organizowanym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 

 

W przypadku kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C, CE kandydat powinien mieć ukończone 21 lat. Z kolei do kursu dla kat. D, DE kandydat może przystąpić po ukończeniu 23 roku życia.

 

Zakres kursu:

 

  • 130 godzin zajęć teoretycznych z zakresu transportu drogowego,
  • 8 godzin jazdy w ruchu drogowym,
  • 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzina na symulatorze.

Zapisz się na kurs

 MILA